Červené
Bílé
Růžové
Šumivé
Portské
Druh
Cena
Cenové rozpětí
130 Kč 9 335 Kč
Odrůda
Obsah cukru
Ročník
Ročník
2005 2023
Země
Párování
Vůně
Dubový
Černé ovoce
Červené ovoce
Zemité
Koření
Ovoce
Citrus
Microbio
Stárnutí
Květinový
Rostlinný
Oblast
Styl

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Drink Good Wine s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Drink Good Wine s.r.o, se sídlem Bucharova 2657/12, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka e8w3d2e (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Drink Good Wine, Karla Engliše 3, 15000 Praha 5-Anděl, e-mail manager@drink-good-wine.com, telefon +420 608 456 717.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování jenezbytné pro:

  • 2.1 splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • 2.2 splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účel zpracování osobních údajů

  Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení Vaší objednávky. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktury, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy a také účtovaní v účetnictví. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace.

 4. Marketingové nabídky.

  Zasílání Newsletteru (obchodní sdělení), e-maily s akcemi, články či produkty s novinkami. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení nebo zasláním požadavku na odhlášení odběru na e-mailmanager@drink-good- wine.com. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je znovu využívat pouze v případě, že je opět zaregistrujete nebo si to výslovně vyžádáte. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti těmto zpracováním.

 5. Další příjemci osobních údajů

  • 5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
   • „DPD Parcel Shop“, „Balik do ruky“,v nákupním košíku v sekci Doprava a platba
   • Messenger, a.s., Liftago, a.s., – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „Messenger“, v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

  Na základě Vašeho souhlasu reklamní a sociální sítě, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
  • Heureka Shopping, s.r.o. – Pro účely hodnocení zašle sprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení e-shopu provozovatele.
  • Seznam.cz, a.s., (Sklik, Zboží.cz) se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni- podminky/podminky-registrace/
 6. Práva subjektu údajů

  • 6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • 6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • 6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 7. Cookies

  Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies.

  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

 8. Věrnostní program Drink Goood Wine

  Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním programu Drink Goood Wine jsou samostatně upravena ve Všeobecných podmínkách a v Informaci o zpracování osobních údajů členů věrnostního programu Drink Goood Wine.

 9. Kontaktní údaje

  V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 608 456 717, prostřednictvím e-mailu manager@drink-good-wine.com, osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti či na adrese: Bucharova 2657/12, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha