Červené
Bílé
Růžové
Šumivé
Portské
Druh
Cena
Cenové rozpětí
159 Kč 17 099 Kč
Země
Odrůda
Ročník
Ročník
2000 2021
Styl
Oblast
Vůně
Dubový
Černé ovoce
Červené ovoce
Zemité
Koření
Ovoce
Citrus
Microbio
Stárnutí
Květinový
Rostlinný
Párování
Obsah Cukru

Předplatné

Smlouva o předplatném vzniká úhradou předplatného na účet prodávajícího.

Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

  • Doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou)

  • Příjmení a jméno / název firmy

  • Ulice a číslo domu

  • PSČ a obec

  • Telefon, e-mail

Typy předplatného

V rámci předplatného typu „Amatér“ jsou zákazníkovi poskytnuty 3 láhve vína předem vybrané zákazníkem prostřednictvím online služby prodejce + dárková láhev dle uvážení prodejce.

V rámci předplatného typu “Znalec“. je zákazníkovi poskytnuto 6 lahví vína předem vybraných zákazníkem prostřednictvím online služby prodejce + dárková láhev dle uvážení prodejce; tento typ zahrnuje i bezplatné dodání všech položek z katalogu prodávajícího po dobu trvání předplatného.

V rámci předplatného typu „Odborník“ je zákazníkovi poskytnuto 12 lahví vína předem vybraných zákazníkem prostřednictvím online služby prodejce + dárková láhev dle uvážení prodejce (Moet); tento typ dále zahrnuje bezplatné dodání všech položek z katalogu prodávajícího a bezplatnou měsíční pozvánku na exkluzivní degustační akce prodávajícího po dobu předplatného.


Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené láhvevína prostřednictvím prodávajícího.

Prodávající potvrdí zákazníkovi přijatou a zaplacenou objednávku předplatného tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, s vyznačenými údaji o předplatném. Doručování předplatného zahájí prodávající nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce po obdržení objednávky, a to pokud nebude sjednáno pozdější datum doručování ze strany zákazníka.

Pokud by se zákazník chtěl odhlásit, může tak učinit přístupem ke svému účtu na webových stránkách prodejce a sledovat podle pokynů. Jakmile zákazník potvrdí, že se chce odhlásit, nebudou mu strženy žádné další platby a výhody předplatného jsou okamžitě pozastaveny.

Zákazník poté musí uzavřít nové předplatné, pokud chce pokračovat v podmínkách předplatného.

Parametry opakujících se plateb

Předplatné je nastaveno na 30 dní a opakovaná platba se provádí každých 30 dní od data aktivace pro poskytování služby. Maximální částka opakované platby nesmí přesáhnout 799 kč a faktura bude zaslána na email zadaný při registraci.